Uncategorized

Uncategorized

เคล็ดลับการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ให้เหมาะกับลักษณะ เพื่อความสวยงามและประสิทธิภาพการทำงานสูงสุด

การติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ให้ทำงานได้อย่างมีประฺสิทธิภาพสูงสุดนั้น ต้องพิจารณาที่ลักษณะของหลังคาบ้านด้วย เพราะรูปทรงของหลังคาก็มีผลต่อด้านและองศาของแผงโซล่าเซลล์เช่นเดียวกัน ว่าแต่หลังคาแต่ละแบบควรติดตั้งแผงอย่างไร มีข้อควรระวังอะไรบ้าง มาดูกัน ทรงจั่ว เป็นรูปแบบหลังคาที่เหมาะกับสภาพภูมิอากาศบ้านเมืองไทยมากที่สุด  จึงเป็นทรงที่ได้รับความนิยมมายาวนาน หลังคาจะมีความลาดเอียงทำให้ระบายน้ำฝนได้ดี แต่จะลาดมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับความชอบของเจ้าของบ้าน หลังคามีพื้นที่เยอะ ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ได้ง่าย สามารถเลือกด้านที่รับแดดเต็มๆแล้วติดตั้งได้เลย ทรงปั้นหยา เป็นรูปแบบหลังคาที่ได้รับความนิยมสูงในปัจจุบัน ผืนหลังคาจะเป็นรูปสามเหลี่่ยมหรือสี่เหลี่ยมคางหมู/ผืนผ้าแบบพิงยอดเข้าหากัน จึงกันลมกันฝนได้ครอบคลุมทั้งบ้าน มีความแข็งแรงมากที่สุดเมื่อเทียบกับหลังคาทุกรูปแบบ การติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ควรเลือกติดด้านใดด้านหนึ่ง โซล่าเซลล์ลำปาง ที่หันหน้าเข้าหาแสงแดดจะดูกลมกลืนไปกับดีไซน์ของหลังคามากขึ้น ทรงเพิงแหงน ทรงหลังคาจะแหงนหรือเชิดขึ้นเพียงด้านเดียว มักพบในบ้านสไตล์โมเดิร์น พื้นที่หลังคาค่อนข้างกว้าง ติดโซล่าเซลล์ได้ง่าย

Uncategorized

เคล็ดลับการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ให้เหมาะกับลักษณะ เพื่อความสวยงามและประสิทธิภาพการทำงานสูงสุด

การติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ให้ทำงานได้อย่างมีประฺสิทธิภาพสูงสุดนั้น ต้องพิจารณาที่ลักษณะของหลังคาบ้านด้วย เพราะรูปทรงของหลังคาก็มีผลต่อด้านและองศาของแผงโซล่าเซลล์เช่นเดียวกัน ว่าแต่หลังคาแต่ละแบบควรติดตั้งแผงอย่างไร มีข้อควรระวังอะไรบ้าง มาดูกัน ทรงจั่ว เป็นรูปแบบหลังคาที่เหมาะกับสภาพภูมิอากาศบ้านเมืองไทยมากที่สุด โซล่าเซลล์เชียงราย จึงเป็นทรงที่ได้รับความนิยมมายาวนาน หลังคาจะมีความลาดเอียงทำให้ระบายน้ำฝนได้ดี แต่จะลาดมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับความชอบของเจ้าของบ้าน หลังคามีพื้นที่เยอะ ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ได้ง่าย สามารถเลือกด้านที่รับแดดเต็มๆแล้วติดตั้งได้เลย ทรงปั้นหยา เป็นรูปแบบหลังคาที่ได้รับความนิยมสูงในปัจจุบัน ผืนหลังคาจะเป็นรูปสามเหลี่่ยมหรือสี่เหลี่ยมคางหมู/ผืนผ้าแบบพิงยอดเข้าหากัน จึงกันลมกันฝนได้ครอบคลุมทั้งบ้าน มีความแข็งแรงมากที่สุดเมื่อเทียบกับหลังคาทุกรูปแบบ การติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ควรเลือกติดด้านใดด้านหนึ่งที่หันหน้าเข้าหาแสงแดดจะดูกลมกลืนไปกับดีไซน์ของหลังคามากขึ้น ทรงเพิงแหงน ทรงหลังคาจะแหงนหรือเชิดขึ้นเพียงด้านเดียว มักพบในบ้านสไตล์โมเดิร์น พื้นที่หลังคาค่อนข้างกว้าง ติดโซล่าเซลล์ได้ง่าย แต่สิ่งที่ควรระวังคือต้องออกแบบการลาดเอียงของแผงให้ดีเพื่อที่จะได้ระบายน้ำฝนได้อย่างรวดเร็ว

Uncategorized

โซล่าเซลล์เชียงใหม่

การติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ให้ทำงานได้อย่างมีประฺสิทธิภาพสูงสุดนั้น ต้องพิจารณาที่ลักษณะของหลังคาบ้านด้วย เพราะรูปทรงของหลังคาก็มีผลต่อด้านและองศาของแผงโซล่าเซลล์เช่นเดียวกัน ว่าแต่หลังคาแต่ละแบบควรติดตั้งแผงอย่างไร มีข้อควรระวังอะไรบ้าง มาดูกัน ทรงจั่ว เป็นรูปแบบหลังคาที่เหมาะกับสภาพภูมิอากาศบ้านเมืองไทยมากที่สุด โซล่าเซลล์เชียงใหม่ จึงเป็นทรงที่ได้รับความนิยมมายาวนาน หลังคาจะมีความลาดเอียงทำให้ระบายน้ำฝนได้ดี แต่จะลาดมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับความชอบของเจ้าของบ้าน หลังคามีพื้นที่เยอะ ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ได้ง่าย สามารถเลือกด้านที่รับแดดเต็มๆแล้วติดตั้งได้เลย ทรงปั้นหยา เป็นรูปแบบหลังคาที่ได้รับความนิยมสูงในปัจจุบัน ผืนหลังคาจะเป็นรูปสามเหลี่่ยมหรือสี่เหลี่ยมคางหมู/ผืนผ้าแบบพิงยอดเข้าหากัน จึงกันลมกันฝนได้ครอบคลุมทั้งบ้าน มีความแข็งแรงมากที่สุดเมื่อเทียบกับหลังคาทุกรูปแบบ การติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ควรเลือกติดด้านใดด้านหนึ่งที่หันหน้าเข้าหาแสงแดดจะดูกลมกลืนไปกับดีไซน์ของหลังคามากขึ้น ทรงเพิงแหงน ทรงหลังคาจะแหงนหรือเชิดขึ้นเพียงด้านเดียว มักพบในบ้านสไตล์โมเดิร์น พื้นที่หลังคาค่อนข้างกว้าง ติดโซล่าเซลล์ได้ง่าย แต่สิ่งที่ควรระวังคือต้องออกแบบการลาดเอียงของแผงให้ดีเพื่อที่จะได้ระบายน้ำฝนได้อย่างรวดเร็ว